-60%

כלי בישול

ווק 28 ס”מ DECOR

115.60
-50%

כלי בישול

ווק 28 ס”מ RAINBOW

127.50
-61%
-60%
399.60
-50%
74.50
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-60%
-60%
-60%
-50%

כלי בישול

מחבת 18 ס”מ Merlot

79.50
-50%

כלי בישול

מחבת 18 ס”מ Elite

84.50
-50%

כלי בישול

מחבת 18 ס”מ RAINBOW

62.50
-60%

כלי בישול

מחבת 20 ס”מ DECOR

70.00
-50%
87.50
-60%
110.40
-50%

כלי בישול

מחבת 20 ס”מ RAINBOW

64.50
-50%

כלי בישול

מחבת 20 ס”מ Select

147.50
-50%
-50%

כלי בישול

מחבת 22 ס”מ RAINBOW

75.00
-60%

כלי בישול

מחבת 22 ס”מ DECOR

74.00
-50%
94.50
-50%

כלי בישול

מחבת 22 ס”מ Merlot

89.50
-50%

כלי בישול

מחבת 24 ס”מ RAINBOW

87.50
-60%

כלי בישול

מחבת 24 ס”מ DECOR

82.00
-60%

כלי בישול

מחבת 24 ס”מ Mineral

134.40
-50%
154.50
-50%

כלי בישול

מחבת 24 ס”מ Select

164.50
-50%

כלי בישול

מחבת 26 ס”מ RAINBOW

97.50
-60%

כלי בישול

מחבת 26 ס”מ DECOR

94.00
-50%
117.50
-60%
156.00
-60%

כלי בישול

מחבת 28 ס”מ DECOR

102.00
-50%

כלי בישול

מחבת 28 ס”מ Merlot

124.50
-50%

כלי בישול

מחבת 28 ס”מ RAINBOW

107.50
-60%
170.00
-50%

כלי בישול

מחבת 28 ס”מ Select

199.50
-50%

כלי בישול

מחבת 30 ס”מ RAINBOW

119.50
-60%

כלי בישול

מחבת 30 ס”מ DECOR

107.60
-50%
142.50
-50%

כלי בישול

מחבת 30 ס”מ Select

214.50
-50%
-60%
213.60
-50%

כלי בישול

מחבת 32 ס”מ Select

224.50
-50%
134.50
-50%
217.50
-50%
52.50
-50%
54.50
-50%
-50%
72.50
-50%
-60%
336.00
-60%
147.60
-50%
187.50
-50%
-50%
225.00
-60%
-50%

כלי בישול

סוטז’ 28 ס”מ Elite

184.50
-50%
199.50
-60%

כלי בישול

סוטז’ 30 ס”מ Trio

423.60
-50%

כלי בישול

סוטז’ 32 ס”מ Elite

219.50
-50%
259.50
-50%
-60%
278.00
-50%
-50%
-60%
227.60
-60%
-60%
119.60
Open chat
צריך סיוע ?